Artykuły publicystyczne:
Wprawdzie z wykształcenia jestem architektem, ale od "zawsze" interesowałem się także historią powszechną i geopolityką. W tych tematach wypowiadałem się wielekroć na łamach prasy i korespondencyjnie. Internauta, który zabłądzi na tę stronę, będzie mógł zapoznać się z cząstką mej działalności publicystycznej z ostatnich kilku lat. Wystarczy "kliknąć" na prezentowane tytuły.


Zmiany ustrojowe w Polsce i Europie - Moja własna opinia (8.02.1993)
Brzydkie Tysiąclatki PRL - List do kolegi architekta (29.09.1994)
Powszechne uwłaszczenie, decentralizacji a niepodległość - Mam wątpliwości (1997)
Gospodarka Polski i sposoby jej naprawy - Wypracowanie szkolne (11.2002)
Jak zostałem Wrocławiakiem - Wystawa Ziem Odzyskanych 1948 r. (12.1997)
Mój lewicowy światopogląd - Od biedaszybów do Piusa XII (12.1997)
Moja edukacja - w latach 1932 - 1951 (12.1998)
Moi rodzice - skromni, zaradni, pracowici (12.1998)
Prawdziwe daty II wojny światowej - List do "Gazety Wyborczej" (21.09.1994)
10. Wyjście armii Andersa z ZSRR - Sukces Churchilla i Andersa (25.04.1998)
Katastrofa w Gibraltarze - Za wielkie bagaże (10.2002)
Katastrofa w Gibraltarze - "Tropem zabójców generała Sikorskiego" (10.2005)
Odwilż 1955 i konflikty 1956 r. - Poznań, Węgry, Synaj (09.2001)
Następstwa wojny żydowsko-arabskiej 1967 r. - Wydarzenia marcowe 1968 r. (28.03.1997)
Manipulacje historyczne - Wietnam, Jugosławia, Irak (09.2001)
Cywilizacje europejskie w II tysiącleciu - Od feudalizmu do 11 września 2001 r. (02.2002)
Kościół Katolicki w XI - XVII w. - Od wojen krzyżowych do wojny 30-letniej (02.2002)
Źródła polskiego kompleksu antyrosyjskiego - Rzeczpospolita w XVIII w. (1999)
Rola szlachty w upadku I RP - Rys historyczny XVI-XVIII w. (12.2001)
20. Liryczny przerywnik - Wiersze Tadeusza Boya-Żeleńskiego (2004)
Obcokrajowcy o Polsce - w XVIII i XIX wieku (30.04.2010)
Inż. Tadeusz Ptaszycki - Główny projektant Nowej Huty (12.2000)
Moje piewsze budowy w Nowej Hucie - Rok 1952 (12.1999)
Żurawie budowlane w Nowej Hucie - Uprzemysłowienie budownictwa (2002)
Zalew Centralny i Ratusz w Nowej Hucie - Skreślone inwestycje (12.1999)
Początki spółdzielczości mieszkaniowej w Krakowie - Pierwsza "zadyszka" inwestycyjna (12.1999)
Jak to było w Nowej Hucie - Wydarzenia i obyczaje (2002)
Na 50-lecie służb inwestycyjnych Nowej Huty (1999)
Ojcowie zbudowali, synowie zburzyli - Komentarz do filmu "Bicz stalowy" o Nowej Hucie (12.2000)
30. Mój SDH "JUBILAT" - Spółdzielczy Dom Handlowy w Krakowie (19.07.1999)
Moja Telewizyjna Wytwórnia Filmowa w Krakowie - Historia projektu 1974/80 (02.03.2002)
Józef Tejchma - refleksje - Kariery nowohuckie (2002)
Moich jedenastu ministrów - Wspomnienia ambasadora J. Fekecza (2002)
Od fotoplastykonu do kina stereoskopowego (12.12.2001)
Dwa nowe mosty w Krakowie - Inwestycje 2001 r. (15.12.2001)
Lew Lechistanu - Bitwy pod Chocimem i Wiedniem (12.09.2001)
Stanisław Leszczyński - Najdłużej żyjący król polski (30.08.2007)
Kościuszko nieznany - Lata 1796-1817 i Kopiec Kościuszki (09.2006)
Nieznany książę Poniatowski - Życiorys w pigułce (20.12.2011)
40. Balladowy przerywnik - Ballady Mickiewicza (30.09.2008)
Komendant Józef Piłsudski - cz.I - Historia J. Piłsudskiego w pigułce (11.11.2006)
Komendant Józef Piłsudski - cz.II - Historia J. Piłsudskiego w pigułce (11.11.2006)
Kobiety Józefa Piłsudskiego (10.12.2010)
Bronisław Piłsudski - Życiorys w pigułce (20.09.2008)
Nie ma przebaczenia polsko-ukraińskiego - Pamięć czasów II wojny światowej (22.10.1995)
Prorocy w sztabie Powstania Warszawskiego - List do sekretarza stanu (08.05.1994)
Powstanie Warszawskie - Refleksje i mity (09.08.1998)
Dezinformacja antyserbska - List do red. D. Warszawskiego (22.04.1994)
Powody wojny w Jugosławii - Kiedy pokój? (01.05.1999)
50. Sprzedany za 1,3 mld. dolarów - Miloszevic w Hadze (10.07.2001)
Kto następny na celowniku USA? (01.2002)
Karadżić przed Trybunałem Haskim - Replika do tygodnika „Przegląd” (30.07.2008)
Niepodległość dla Palestyny?(22.02.2002)
Prawo Palestyny do istnienia - Rys historyczny (04.12.2002)
Palestyna - 3 religie monoteistyczne - Judaizm, chrześcijaństwo, islam (22.07.2003)
Historia syjonizmu, dylemat Palestyny (12.08.2003)
Deir Yassin - "holocaust" palestyński (28.08.2003)
Kibuce izraelskie - kolektywne osiedla rolnicze (23.07.2007)
Historia Iraku - cz. I - Od 4000 r. p.n.e. do 1920 r. (15.04.2003)
60. Śpiewnikowy przerywnik - Piosenki krakowskie (09.2007)
Historia Iraku - cz. II - Od 1921 r. do 2003 r. (01.05.2003)
Krzysztof Kolumb był Żydem - Bardzo prawdopodobna hipoteza (01.2002)
Ostatni cesarz Chin - Pu I w Mandżukuo (28.12.2003)
Po nas choćby potop - Mademe Pompadour (09.09.2007)
Madame Deficit - Rywingate XVIII w. (28.10.2006)
Największa bitwa w Starożytności - Cezar i Wercyngetoryks (30.08.2005)
Kawalerowie Maltańscy - Krucjaty i Zakony rycerzy-mnichów (05.2007)
Wrocław Normana Davies'a - Konspekt, recenzja (22.08.2002)
Powstanie Warszawskie wg Normana Davies'a - Recenzja (03.07.2003)
70. Boże igrzysko N. Davies'a - Okres rozbiorów I RP (03.2007)
Boże igrzysko N. Davies'a - II Rzeczpospolita Polska (03.2007)
Sarmata Norman Davies - z fobią antyrosyjską (03.02.2007)
Sarmata Norman Davies - apologeta Powstania Warszawskiego (28.02.2007)
Sarmata Norman Davies - z fobią antyPRLowską (05.2007)
Trzy wielkie katastrofy - Pogrom, pycha, paranoja (03.07.2007)
Wirtualna aferomania - czyli "Goń Lewicę" - Medialne afery III RP" (30.12.2004)
Paranoidalna prawica polska - Dżuma III RP" (30.06.2005)
Przepraszam za PRL - Wypowiedź Mieczysława F. Rakowskiego 22 lipca 2006 (11.11.2006)
Książka Hillary Clinton - a śmierć Barbary Blidy (03.05.2007)
80. Śpiewnik studencki - Piosenki akademickie (25.08.2010)
Wojna Cezarego Chlebowskiego z PRL - Wspomnienia "Bez pokory" (10.05.2008)
Historia XX wieku wg Wojciecha Giełżyńskiego - "Solidarność" jak Masoneria (10.12.2008)
"Zniewolony umysł" Czesława Miłosza - Po latach (25.05.2008)
Władysław Bartoszewski - Żywot człowieka porządnego (30.01.2009)
Kurier z Warszawy - 2,5 misji kurierskich Jana Nowaka (15.11.2010)
"Łupaszka" Dariusza Fikusa - Historia V Wileńskiej Brygady AK (20.09.2009)
Mit śmierci Stanisława Pyjasa - Medialna martyrologia (15.02.2015)
Patriotyzm III Rzeczypospolitej (06.06.2008)
Afera lekowa min. Łapińskiego - Ciąg dalszy (30.06.2008)
90. Afera starachowicka - Końca nie widać (20.05.2011)
Najważniejsze polonica paryskie - Hotel Lambert i nekropolie (20.08.2010)
Polonica paryskie - Krótki spacer po Paryżu (02.08.2009)
Prawa Murphy'ego - Maksymy warte zapamietania (10.11.2010)
O jeden most za daleko - Arnhem jak Warszawa (25.07.2008)
Brytyjskie plany nalotów na Baku i Batumi w 1939-41 - Kaukaska ropa naftowa (27.09.2008)
Buntownicy z Izby Gmin - Sojusznicy W. Churchilla - ocalili Wielką Brytanię (20.01.2010)
Polityka brytyjska w regionie śródziemnomorskim 1942-45 - Pamiętniki Macmillana (20.06.2010)
Alianci - Tajne rozgrywki II wojny światowej (10.04.2010)
Pakt Ribbentrop-Mołotow - Tło i geneza (01.10.2010)
100. Śpiewnik harcerski - Piosenki harcerskie (25.10.2010)
Podstęp - Niewidzialna wojna pomiędzy KGB a CIA (26.02.2010)
Przymierze wrogów - Współpraca wywiadów USA i III Rzeszy (20.04.2010)
Punkty zwrotne - 10 głównych decyzji II. wojny światowej (02.08.2010)
Front Wschodni-1941 - Plany i realizacja ludobójstwa (30.09.2010)
Ciekawostki II wojny światowej - wypisy z literatury faktu (30.08.2010)
Krucjata Churchilla - Brytyjska inwazja na Rosję 1918 - 1920 (30.12.2011)
Huta "Gigant" - Geneza, budowa, agonia” (15.05.2009)
Służby inwestycyjne Nowej Huty - Książka na 60-lecie Nowej Huty (10.02.2010)
Nowa Huta w latach 60-tych - Dekada bydownictwa wielkoblokowego (06.07.2012)
110. Spowiedź pokolenia - Bilans polskiego mistycyzmu narodowego (30.10.2010)
Moje złote lata - Krystyny Libiszowskiej - Dobrskiej (13.09.2013)
Zdrajca - Stanisław Sczęsny Potocki (01.09.2013)
Migawki wspomnień - Mieczysława Pruszyńskiego (03.09.2011)
Wspomnienia wojenne - hrabiny Karoliny Lanckorońskiej (22.09.2012)
Przyszlość pokaże ...Wspomnienia - hrabiny Marii Tarnowskiej (02.04.2013)
Tak było ....Wspomnienia - Eustachego Sapiechy (04.04.2013)
Gustaw Holoubek - Wspomnienia z niepamięci (24.12.2013)
Paweł Jasienica - historyk pozytywista (03.03.2014)
Wspomnienia Brigadefuehrera SS - Waltera Schellenberga (20.05.2013)
120. Wiersze i sentencje różne - Niezwyczajne (15.04.2013)
Niepodległościowy "bohater" - Volksdeutsch "Otto" w Kępnie w 1945/46 (25.09.2012)
Tam i wtedy - Wojna "Puchacza" -Ryszarda Kiersnowskiego w puszczy (13.04.2014)
Strach - Historia moralnej zapaści (25.01.2014)
Zimna wojna - Świat na krawędzi zagłady (03.05.2011)
Wielka gra - Podwodne szpiegostwo USA w zimnej wojnie (03.06.2013)
Bogactwo i nędza narodów - Historia gospodarcza świata (15.10.2012)
Mocarstwa świata - Narodziny, rozkwit i upadek (15.08.2015)
Doktryna szoku - Strategia globalnego kapitalizmu (15.03.2012)
Antypiłsudski czyli Roman Dmowski- Biogram na tle epoki (15.04.2012)
130. Szlachta-naród kontra rząd-państwo - Od przywilejów do rządu dusz i władzy (10.12.2012)
Wojny polsko-polskie od XVI wieku (12.01.2013)
Owsianka na co dzień - Dbaj o swoje zdrowie (28.04.2013)
Sarmatyzm szlachecki i jego odrodzenie (10.06.2013)
Okruchy historii Polski - 8 artykułów (15.01.2014)
Ludobójstwo OUN-UPA - 8 artykułów (25.02.2017)
Globalna dominacja USA - 10 artykułów (05.05.2014)
Transformacja gospodarcza III RP po 1989 r. - 8 artykułów (15.04.2015)
Kapitalistyczna rzeź niewiniątek - Sarmatyzm a Prusy w 1722 -1815 (02.10.2015)
Globalna metamorfoza świata - 8 artykułów (25.04.2015)
140. Wiersze nieuczesane - Aforyzmy 10 autorów (20.06.2015)
Kryzys na Ukrainie - 9 artykułów (30.09.2014)
"Rewolucja i wojna domowa na Ukrainie. Cz. I" - Widziane w telewizorze (01.03.2015)
"Rewolucja i wojna domowa na Ukrainie. Cz. II" - Widziane w telewizorze (01.10.2015)
Islam w Europie - od Mahometa do azylantów z Syrii (20.11.2015)
Internetowe spotkania z przeszłością (20.04.2016)
Pakt z diabłem (15.11.2016)
Kłamstwa o wojnie w Syrii - Przemówienie ambasadora syryjskiego 11.09.2016 w ONZ (30.11.2016)
Wybory prezydenckie w USA (14.12.2016)
Mój śląski patriotyzm (15.02.2017)
150, Szpital - 5 dni z kardiomonitorem (10.04.2017)
Różne drobne okruchy - Recenzje książek (30.06.2017)

Publikacje